1. Приемане на условията за употреба
Добре дошли в уеб страницата на „Изи Клийнинг“ ЕООД. Защитата на данните е от особено висок приоритет за управлението на Easy Cleaning LTD. Моля, прочетете долуописаните условия, тъй като тези условия за ползване (“Условия”) представляват правно обвързващо споразумение между Вас и фирмата ни относно използването на сайта и / или услугите, които предоставяме.
 
Настоящата уеб страница е създадена и се управлява от компанията с търговско наименование „Изи Клийнинг“ ЕООД и с адрес на регистрация:
гр. София, кв. Люлин 4,
бл. 419, вх. Д, ап. 98
телефон: +359 876 111 361
e-mail: easycleaningbg@gmail.com
уебсайт: easycleaning.bg
 
Преди да използва сайта, потребителят трябва внимателно да се запознае с настоящите Общи условия. В случай, че потребителят има възражения към Правилата и Условията за използване на уебсайта, то той не трябва да го използва.
 
2. Използването на интернет страниците на „Изи Клийнинг“ ЕООД
Използването на интернет страниците на „Изи Клийнинг“ ЕООД е възможно без никакви указания за лични данни; обаче, ако субектът на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашия уебсайт, обработката на лични данни може да се наложи. Количеството и видът информация, която “Изи Клийнинг“ ЕООД събира, зависи от характера на взаимодействието. Например, молим посетителите, които имат запитване, да предоставят имейл адрес и телефонен номер, за да можем да се свържем с тях. Във всеки случай, Изи Клийнинг събира такава информация само дотолкова, доколкото е необходима или подходяща, за да изпълни целта на взаимодействието на посетителя с фирмата. И посетителите винаги могат да откажат да предоставят информация, с предупреждението, че това може да им попречи да се включат в определени дейности, свързани с уебсайта, като закупуване на продукти или извършване на запитвания.
 
Обработката на лични данни, като име, адрес, имейл или телефонен номер на субект на данни, винаги трябва да е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със специфичната за страната защита на данните разпоредби, приложими за „Изи Клийнинг“ ЕООД.
 
3. Използване на лична информация
Ние използваме предоставената от вас информация, за да отговорим на запитвания и да ви уведомяваме за всякакви значителни промени в нашите продукти и услуги, условия или политика за поверителност.
 
Ние също така използваме Google Analytics, за да ни помогне да разберем как клиентите ни използват сайта – можете да прочетете повече за това как Google използва личната ви информация тук: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.
Можете също да се откажете от Google Анализ тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
Ние няма да продаваме или даваме под наем Вашите лични данни на трети лица, освен ако нямаме Вашето разрешение или не се изисква това от закона.
 
4. Промени и управление на уебсайта
„Изи Клийнинг“ ЕООД има право да променя формата и съдържанието на този уеб сайт по всяко време, да преустановява временно функционирането на този уеб сайт за поддръжка или профилактика с цел актуализиране на съдържанието или поради каквато и да е друга причина и си запазва правото да прекратява достъпа до този уеб сайт по всяко време и без уведомление.
 
5. Употреби
Можете да използвате нашия уебсайт само за законни цели.
 
Нямате право да използвате нашия уебсайт:
 
По всякакъв начин, който нарушава всяко приложимо местно, национално или международно законодателство или наредба.
С цел да навреди или да се опита да навреди на непълнолетни по какъвто и да е начин.
Да не се възпроизвежда, дублира, копира или препродава някоя част от нашия уебсайт или нашите предлагани продукти.
Не се толерира насърчаване на дискриминацията въз основа на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст, както и съдържание на всякакви материали, които са клеветнически съдържат нецензурни, обидни, омразни или възпалителни.
Нямате право да заплашвате, да злоупотребявате или да нахлувате в неприкосновеността на личния живот или да причинявате раздразнение, неудобство или излишно безпокойство.
 
 
6. Права
Компанията си запазва правото по свое усмотрение да променя, модифицира, добавя или премахва части от тези Общи Условия по всяко време, като винаги актуализира променените. Моля, проверявайте периодично тези Правила и Условия. Използване на сайта или Услугите след публикуването на промените от „Изи Клийнинг“ ЕООД представлява вашето обвързващо съгласие с новите действащи промени.
 
7. Съдържание на уебсайта и тегелене
Публикуваните продукти и описание на материалите са само мострени, идейни или вече индивидуално изготвени и продадени проекти. Съдържанието в уебстраницата не насочва към действия свързани с финансов резултат, не преставлява предложения, споразумения или гаранция, че посочените продукти са налични, затова молим потребителя да се свърже с нас чрез най-удобния метод за него за повече информация. Информацията относно материалите и техниката на създаване на предлаганите ни продукти, предоставени на уебсайта не е непременно точна или актуална, като се има предвид, че е възможно тя да не е актуализирана към момента на достъп.
 
Всички публикации в уебсайта принадлежат изключително и само на Компанията „Изи Клийнинг“ ЕООД и всякакъв вид тегелене, копиране, използване или пре-публикуване без писменото съгласие на Компанията е строго забранено.
 
Всеки файл, снимка, видеоклип или софтуер, който се изтегля от нашия уебсайт, е на ваш собствен риск. Не поемаме отговорност за проблеми с вашия компютър или друго електронно устройство, които могат да възникнат в резултат на изтеглен файл от този уебсайт.
 
8. Оплаквания и притеснения
Ако имате въпрос или оплакване във връзка с този уеб сайт, моля не се колебайте да се свържете с нас. Ако имате някакви притеснения относно материали, които се появяват на нашия уебсайт, или ви е известен какъвто и да е материал на този уебсайт, за който смятате, че нарушава авторските права или което и да е друго лице, моля, подайте сигнал за това по имейл – easycleaningbg@gmail.com.
Rate this page
Съдържание